Vårt miljöansvar

Vi har också högt uppsatta miljömål när det gäller att minska energi- och vattenanvändning och göra produktionsprocessen mer miljövänlig. Våra globala miljömål, som är bland de mest omfattande i branschen, mäts kontinuerligt och publiceras officiellt. Läs gärna mer om vårt globala miljöarbete.

På vårt lokala kontor i Sverige, strävar vi efter att ta ett ansvar för vår miljö lokalt, i allt från hur mycket papper vi använder, till att använda miljömärkta kontorsmöbler.

Barn som springer

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar

Clown och barn

Glädjeverkstan

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Glädjeverkstans blogg

Senast uppdaterad:  2017-05-24Ansvarig:  Annica Holmberg