Vårt sociala ansvar: globalt

Vår mission är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. I tillägg till detta viktiga arbete, tar vi också ett större samhällsansvar.

Globalt har Bristol-Myers Squibb en stiftelse som syftar till att främja likvärdig vård genom en rad olika samhällsprogram.

Stiftelsen har fokuserat sitt arbete på fyra sjukdomar och regioner:

  • Hiv/aids i Afrika, där aidsepidemin fortsätter att spridas
  • Hepatit i Asien, där miljontals människor är kroniskt infekterade med hepatit B
  • Cancer i central- och östeuropa, där tillgång till utbildning, 
      behandling,prevention och vård behövs
  •  Allvarliga psykiska sjukdomar i USA, där vissa grupper är i behov av mer  
      behandling och stöd

Modellen för alla program är Bristol-Myers Squibbs initiativ Secure The Future®. Detta program, som startade 1999 för att stödja kampen mot hiv/aids i Afrika, har tydligt visat att samhällen kan minska vårdskillnader genom att integrera medicinsk vård med hälsoutbildning och omvårdnadsstöd.

Läs mer om vårt globala sociala ansvar

Barn som springer

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar

Clown och barn

Clownmedicin

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Clownmedicins blogg