Våra läkemedel - Hjärta/kärl

Eliquis
Tabletter 2,5 mg
Bipacksedel

Tabletter 5 mg
Bipacksedel

Questran
Bipacksedel

Questran Loc
Bipacksedel

Sotacor
Bipacksedel

 

Senast uppdaterad:  2016-11-16Ansvarig:  Annica Holmberg