Våra läkemedel - Infektion

Azactam
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information. 

Baraclude
Tabletter
Bipacksedel

Oral lösning
Bipacksedel

Biklin
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Daklinza
Bipacksedel

Fungizone
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Mycostatin
Mixtur
Bipacksedel 

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg