Våra läkemedel - Psykiatri


Siqualone decanoat
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg