Vårt sociala ansvar: lokalt

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar. I vårt sociala ansvarsarbete finns program på både global och lokal nivå.

Mamma och barnMellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future, inspirerat av vårt globala Secure the Future-program. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats. Totalt deltog 24 nordiska läkare och sjuksköterskor. På bms.se/nstf presenteras programmet i sin helhet. Genom vårt engagemang i Nordic Secure the Future, ville vi ge vårt bidrag till att bekämpa aidsepidemin i Afrika, i tillägg till de innovativa och livsförlängande mediciner vi har forskat fram för patienter som lever med hiv.

 

Glädjeverkstan Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclownverksamheter i de nordiska länderna. I Sverige är det Clowmedicins clowner, som jobbar på flera av Stockholms barnsjukhus. Genom sin unika metod, skapar Clowmedicin vägar till barnet som den vuxne ibland inte kan nå. Genom mötet, glädjen och skrattet, kan clownerna hjälpa såväl personal som anhöriga och nå fram till barnen, eller kanske bara få dem skratta och slappna av en stund en tung dag.
Genom att kombinera innovativa mediciner mot svåra sjukdomar med den glädjemedicin som mötet med en av Clowmedicins fantastiska clowner kan ge, kan vi göra ännu större skillnad för den som är sjuk.

Läs gärna Clowmedicins blogg här på vår sajt.

Barn som springer

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar

Clown och barn

Clownmedicin

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Clownmedicins blogg