Nordic Secure the Future

Mellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future, inspirerat av vårt globala Secure the Future-program. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats.

Totalt deltog 24 nordiska läkare och sjuksköterskor. På www.bms.se/nstf presenteras programmet i sin helhet. Genom vårt engagemang i Nordic Secure the Future, ville vi ge vårt bidrag till att bekämpa aidsepidemin i Afrika, i tillägg till de innovativa och livsförlängande mediciner vi har forskat fram för patienter som lever med hiv.

Besök gärna vår webbplats om Nordic Secure the Future:
 

Nordic Secure the Future webbplats
www.bms.se/nstf

Barn som springer

Socialt ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar

Clown och barn

Clownmedicin

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Clownmedicins blogg

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg