Rapporter direkt från Thailand från Rita Holm Gustafsson, en av grundarna till Kids Ark:

Här kan du följa arbetet med Kids Ark, genom lägesrapporter från Rita m fl, från år 2001 och framåt.

Barn får skjuts till skolan, Thailand

Barn får skjuts till skolan (Thailand)

 


 

Augusti 2007

Somchai, 20-årig Lahuman har länge längtat efter ett arbete

Varje gång Kids Ark varit uppe i hans hemby har han träget väntat och frågat efter arbete. Somchais föräldrar dog för länge sedan i aids och efterlämnande tre barn, två flickor och Somchai. De två flickorna har vuxit upp hos två Lahufamiljer i deras hemby.

 

Somchai har vuxit upp i ett tempel. Somchai är mycket begåvad och har under sin tid i templet lärt sig mycket. Han är bl.a. mycket duktig i data. Tyvärr hjälper inte detta honom i hans sökande efter arbete eftersom han inte har några ID-handlingar. Somchai är född i Thailand, men eftersom föräldrarna var illiterater hade de inte vetskap om att de måste anmäla barnens födslar för att få medborgarskap. Att tillhöra en etnisk minoritet är inte heller ett plus vid arbetssökande.

Vi återkommer just från ett besök i en by vid gränsen till Burma (bosättningen är i ingenmansland) och har återigen sett hur illa ställt det är både för barn och vuxna. Det finns ett litet skolhus för barnen. Kids Ark betalar lärarlön, skollunch och skolböcker så långt vi förmår. Många goda viljor hjälps åt, men det är alltid en osäkerhet om hur länge hjälpen ska räcka.


Barnen borde gå i statlig skola. Några barn går i s.k. well-fare school och vi hoppas att det efter hand blir allt fler barn som vågar sig dit. Vetskap om fördelarna med denna skolgång kan förhoppningsvis bli att fler vågar följa efter. En statlig skola belägen ca 10 km från byn har bjudit in barnen för undervisning med en volontär från Australien. En mycket god tanke men skolan gav upp efter två dagar. Barnen var för blyga, stod mest i bakre delen av rummet och följde inte med i undervisningen. De talade inte och var okoncentrerade.


Att beakta är att barnen vare sig förstår eller talar Thailändska. Deras modersmål är Lahu. De flesta föräldrarna är illiterater. Fattigdomen är påtaglig för hela byn.
Avsaknad av identitetshandlingar, arbetsmöjligheter, rent vatten, elektricitet – listan kan göras lång. Hur ska dessa barn kunna ta till sig undervisning i en helt främmande miljö på ett för dem främmande språk?  I Sverige pågår forskning om hur viktigt det är att barnen får undervisning på sitt eget språk för att förstå sammanhangen. Det finns heller inte möjlighet till skolskjuts för barnen. De är hänvisade att gå till fots till skolan.

 

Kids Ark vill gärna bidra till att ge barnen en möjlighet till en bättre framtid

Lärarlönen och skollunchen är säkrad för tre månader framåt. Läraren är trött och sliten. Han har förutom skolbarnen grisar och en grönsaksodling att ta hand om. Barnen hjälper till så gott de kan. För att få tillskott till skollunchen går lärare och barn ut i djungeln för att plocka djungelgrönsaker och bambuskott. Ca 40 barn är inskrivna vid skolan. 30 kommer regelbundet. De andra sporadiskt.
Vid vårt besök var det slående att situationen är ohållbar. Med sponsorers hjälp kunde vi överlämna de hett efterlängtade skrivböckerna, pennorna och färgkritorna. Nu har barnen bättre möjlighet att följa med i undervisningen då de har material att arbeta med.

Vi diskuterade med bybor, lärare och äldre barn och kom fram till att byborna tar över ansvaret för grisarna. Då de slaktas går minst 50% till skolans luncher. Med hjälp av organisationen Kids Future kommer byn med i ett risbanksprojekt där överskottet, som förhoppningsvis kommer ut ur detta, går till ris till skolluncherna. 40 barn i olika åldrar är omöjligt för en lärare att hantera.


SOMCHAI - som lärarassistent!!

Han talar Lahu, kan Lahukulturen och är mycket arbetsvillig. Somchai blev överlycklig över detta tillfälle och ville börja sitt arbete redan samma dag. Han började första skoldagen i dag 23 juli 2007.


Problemen med pengar för detta ligger nu på Kids Ark vars ambition är att hålla skolan i gång så att barnen får en förberedelse till statlig skolgång. De thailändska myndigheterna och skolorna säger ofta att föräldrarna inte vill släppa sina barn till skolan. Alla bykommittéer och föräldrarna vi talat med under snart 6 års tid önskar inget hellre än att deras barn får undervisning.


Kids Arks vision omkring denna by (och ytterligare fyra byar som skickar sina barn till denna skola) med dess skolproblem är att barnen får en förberedande undervisning under minst två år, motsvarande Kindergarten, vilket innebär ett årligt ekonomiskt åtagande på ca 26.000 kr.

 

Erbjuda grundskoleutbildning till alla

Skolan måste utnyttjas som en plats där det är naturligt att ge ungdomar de verktyg som kan bli deras räddning – t ex kunskap om hiv och aids – men också livskunskap.
För att utbildning ska bli tillgänglig för alla måste ekonomiska hinder avskaffas.

 

Nelson Mandela – ”Utbildning är det mest kraftfulla vapen man kan använda för att förändra världen - Utbildning räddar liv!”


Hälsningar

Rita Holm Gustafsson, Kids ArkJuni 2007

Jalu och hans hydda

Jalu har äntligen med sina vänners och grannars hjälp kunnat bygga sin egen hydda. Han har bott tillsammans med sina svärföräldrar, svägerska och hennes barn i flera år. Jalu har jobbat hårt för att få sin första egna hydda. Enligt Lahu-traditionen ska mannen bo två år hos sina svärföräldrar och arbeta för dem varefter kvinnan ska bo hos sina svärföräldrar ett år och arbeta för dem. Jalu har utfört detta med råge i nästan 9 år.

Nu har bambu huggits i djungeln, burits hem och bearbetats. På golvet ligger det nu tjock kraftig seg bambu och väggarna är gjord av flätad bambu.  Taket tillverkas av ett speciellt gräs som samlats och bundits med en gammal teknik. Från hyddan är det en hisnande vacker utsikt. En liten odling med allehanda växter och örter har planterats utanför hyddan. Jalus fru Nametee vattnar och sköter om växterna.

Efter ca fjorton dagar i den nya hyddan flyttar tre personer till in i Jalus och Nametees hydda.
Det är Jalus syster med sina två små barn. Hennes make har dött och det är enligt den etniska
minoriteten röd Lahaus traditioner brodern Jalu som ska försörja dom. Då vi undrar hur detta känns och hur det ska gå ler han och säger att han måste hitta en utväg och att det är tur att han har en ny hydda som kan ge dem tak över huvudet. Det var inte länge Jalu fick vara ensam i sin hydda med sin familj. Vi är som alltid imponerade över solidariteten inom denna etniska minoritet.  

 

Två barns sommarlov

I utkanten av Chiangmai bor en familj med fyra familjemedlemmar. De är otroligt fattiga och försörjer sig genom att leta i sopor och sedan sälja det de hittar. Far har hittat en gammal motorcykel och även en del reservdelar till motorcykeln. Han har även kunnat laga den så att den går att köra med.

Far har fått ett arbete för någon månad med att sköta om en risodling. Odlingen ligger långt
bort från bostaden, vilket innebär att han ofta sover över på risodlingen. Mor som brukar vara energisk har gjort illa sitt ben och kan inte förflytta sig. Den 12 årige sonen som är mycket närsynt har haft turen att hitta ett par glasögon i en soppcontainer. De passar honom så nu tar han över letandet i sopor. Varje dag tar han den gamla motorcykeln och ger sig av tidigt på morgonen för att leta i sopporna. Han kommer hem sent på kvällen och har då hittat saker som han sålt och tjänat  40-50 Baht (ca 8 kr). Han arbetar varje dag hela sitt sommarlov. Den 11-åriga dottern har haft tur. Detta sommarlov har hon vissa dagar fått arbete på en bensinmack. Hon tjänar 100 Baht om dagen (ca 16 kr). Men det är väldigt långa dagar i bensinångorna.  

 

Med hjälp av sin Fadder

Anung har just gått ut Secondary 6. Hon har arbetat hårt med sina studier och vill gärna läsa vidare. Anung besöker oss på Kids Arks kontor och visar upp sina betyg. Hennes betyg är bra och ger henne möjlighet att studera vidare på Chiangmai Universitetet. Ett problem återstår. Eftersom båda Anungs föräldrar är döda i AIDS och Anung bor hos sin gamla mormor finns inte de ekonomiska möjligheterna. Anung har skaffat extra arbete som kassabiträde i ett stort köpcenter. Om hon arbetar varje lördag och söndag samt på loven kommer hon att kunna tjäna ihop till 30% av kostnaderna för studierna. Anung har under flera år haft Faddrar som stöttat henne. Vi skickar e-mail med förfrågningar om de kan tänka sig att stötta henne ytterligare tre år. Till vår stora glädje får vi ett positivt svar. Anung kan nu med sina Faddrars hjälp och sin egen energi läsa vidare och få en betydligt bättre framtid än om hon inte skulle ha några Faddrar.


Vänliga hälsningar
Rita Holm Gustafsson , Kids Ark

 Maj 2007

Åter i byn. Hedersbetygelser, danser och välsignelser

Raden av barn och vuxna som vill önska välgång genom att hälla vatten över våra händer är lång. Välvilligheten strömmar mot oss och vi blir rörda. Där står hon plötsligt framför oss mager, ögonen feberheta och ett barn i en sjal på ryggen men med ett stort leende på läpparna. Allan och jag ser på varandra och tänker säkert samma sak. Hur orkar denna kvinna? Hon är omkring 35 år gammal och för ett år sedan konstaterades att hon och hennes make är hiv-positiva. I familjen finns ytterligare tre barn. Deras ena dotter är 13 år och har haft en hjärninflammation och stannat på en utvecklingsnivå av 2-3 år. Flickan klarar inte sin personliga hygien och behöver tillsyn dygnet runt. Deras andra dotter är 8 år och är pigg, orädd och vaken. Hon har deltagit i hedersbetygelserna och dansar med god rytm och graciösa rörelser. Kanske familjens framtidshopp?! Deras son som är 15 år har hela ansvaret för familjens försörjning. Maken sitter i fängelse för stölder. I västvärlden hade han fått diagnosen aids för länge sedan.

Radioutsändning av projekt Reproduktiv hälsa som drivs av Kids Ark. Sju informatörer, alla tillhörande den etniska minoriteten röd Lahu, ger information till sitt eget folk på deras modersmål Lahu. Deras språk Lahu är endast ett talspråk. Ett mycket uppskattat och sedan länge efterfrågat informationsprojekt. Kids Future har genom bidrag från Forum Syd till Kids Ark möjliggjort detta.

Vänliga hälsningar
Rita Holm Gustafsson, Kids Ark

 


 

Tidigare rapporter från Kids Ark 

Kids Ark möjliggör utbildning
Datum: Januari 2007

 

Besök från Kids Ark

Datum: Januari 2006

 

House of Hope - historik

Datum: Januari 2006

 

Lägesrapport 8 - House of Hope i Mae Hugpatana
Datum: September 2005

 

Lägesrapport 7  - Bymöte
Datum: November 2005

 

Lägesrapport 6 - Skolan i Sansai
Datum: December 2004

 

Lägesrapport 5  - Den nya skolan nära BanPongHi
Datum: December 2004

 

Lägesrapport 4 - Den stora dagen
Datum: Oktober 2002
 
Lägesrapport 3 - Med Kids Ark på en besöksdag
Datum: April 2002

 

Lägesrapport 2 - En glädjens dag & en sorgens dag
Datum: September 2001

 

Nabus dröm

 

Lägesrapport 1 – 3 månader i Chiangmai
Datum: Februari 2001  

 

Fråga Doktorn om hiv

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids.

Gå till Fråga Doktorn om hiv

Ophelia Haanyama Orum

Ophelias krönikor

Ophelia Haanyama  är en en hiv-aktivist, författare och en internationellt känd talare.

Läs Ophelias krönikor om att leva med hiv

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

Mellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hiv.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg