Aprovel indikation och dosering

 • Behandling av essentiell hypertoni.Vanlig rekommenderad start och underhållsdos är
  150 mg givet en gång dagligen, med eller utan föda. Hos patienter som inte är tillfredsställande kontrollerade med 150 mg en gång dagligen, kan dosen av Aprovel ökas till 300 mg en
  gång dagligen, eller tillägg av andra blodtryckssänkande medel göras.
 • Behandling av njursjukdom hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes mellitus,
  som en del av antihypertensiv läkemedelsregim. Hos hypertensiva patienter med typ 2
  diabetes bör behandlingen inledas med 150 mg Aprovel och titreras upp till 300 mg.
  Aprovel 300 mg är rekommenderad underhållsdos vid behandling av njursjukdom.


Ingen dosjustering för

Patienter med nedsatt njurfunktion
Patienter med nedsatt leverfunktion
Äldre patienter *


CoAprovel indikation och dosering

CoAprovel är en kombination av irbesartan och hydroklortiazid med indikation; Denna kombinationstablett är indicerad för patienter vars blodtryck ej är tillfredsställande kontrollerat på irbesartan eller hydroklortiazid i monoterapi.Förpackningar

Aprovel: 75 mg 28 st, 150 mg 28st, 98 st, 300 mg 28 st, 98 st.
CoAprovel: 150/12,5 mg HCTZ 28 st, 98 st, 300/12,5 mg HCTZ 28 st, 98 st.

För ytterligare information se  www.fass.se


* En lägre startdos (75 mg) kan övervägas hos patienter i hemodialys och vid en ålder över 75 år. Klinisk erfarenhet saknas vid behandling av patienter med svår leverfunktionsnedsättning.

Eliquispatient

Vår patientsida

För dina Eliquis®-patienter finns sidan www.eliquispatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken till dina patienter!

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är vår satsning för att bidra till en bra kunskap hos patienter med tromboemboliska sjukdomar. Utbildningen är en e-learning för patienter och innehåller fakta och inspirerande utbildningsfilmer. blodproppsskolan.se

Senast uppdaterad:  2006-02-07Ansvarig:  Birgitta Thufvesson