Farmakokinetik

Irbesartan är en potent selektiv AT1-receptorantagonist. Irbesartan absorberas väl med en absolut biotillgänglighet på 60-80 % och samtidigt intag av föda påverkar ej absorptionen.

Irbesartan uppvisar en linjär och dosproportionell farmakokinetik i dosområdet 10-600 mg. En lång halveringstid på 11-15 timmar ger en god effekt över hela dygnet.

Substansen metaboliseras i levern och elimineras både via levern (80%) och njurarna (20%). Hos patienter med nedsatt njurfunktion, eller mild till måttligt nedsatt leverfunktion, är de farmakokinetiska
parametrarna oförändrade.

Eliquispatient

Vår patientsida

För dina Eliquis®-patienter finns sidan www.eliquispatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken till dina patienter!

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är vår satsning för att bidra till en bra kunskap hos patienter med tromboemboliska sjukdomar. Utbildningen är en e-learning för patienter och innehåller fakta och inspirerande utbildningsfilmer. blodproppsskolan.se

Senast uppdaterad:  2006-02-07Ansvarig:  Birgitta Thufvesson