Kliniska fördelar

Från kraftfull blodtryckssänkning till bevisad njurskyddande effekt verkar Aprovel för dina patienter dag efter dag....

Aprovel double feature

Med kraft att skydda, dag efter dag...

  • Kraftfull blodtryckssänkning, som kvarstår över tiden (2-6)
  • Bevisat njurskydd,utöver blodtryckssänkning (7,8)
  • Tydlig dosrespons med biverkningar på placebonivå (1)  


Aprovel ger en effektivare sänkning av det systoliska och det diastoliska blodtrycket än losartan

Aprovel bromsar utvecklingen av njursjukdom

Njurskyddande effekt

Aprovelbaserad läkemedelsregim ger signifikant sänkning av blodtrycket vid långtidsbehandling-likvärdig med amlodipinbaserad läkemedelsregim

Oöverträffad blodtryckssänkande effekt jämfört med ACE-hämmare, betablockerare och kalciumantagonister

Ytterligare kraft med CoAprovel


Eliquispatient

Vår patientsida

För dina Eliquis®-patienter finns sidan www.eliquispatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken till dina patienter!

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är vår satsning för att bidra till en bra kunskap hos patienter med tromboemboliska sjukdomar. Utbildningen är en e-learning för patienter och innehåller fakta och inspirerande utbildningsfilmer. blodproppsskolan.se

Senast uppdaterad:  2006-02-07Ansvarig:  Birgitta Thufvesson