Referenser:
 

1) Poleur, HG., Am J Hypertens. 1997; 10(part 2): 318S-324S.

2) Stumpe, K.O. et al, Comparison of the Angiotensin II Receptor Antagonist Irbesartan With Atenolol for Treatment of Hypertension, Blood Pressure, 7:31-37, 1998.

3) Larochelle, P. et al, Effects and Tolerability of Irbesartan Versus Enalapril in Patients With Severe Hypertension, Am. Jour. Cardiology 80; Dec. 15, 1997.

4) Mimran, A. et al, A randomised, double-blind comparison of the angi­otensin II receptor antagonist, irbesartan, with the full dose range of enalapril for the treatment of mild to moderate hypertension, Journ. Hum. Hypert., 12: 203-208, 1998.

5) Kassler-Taub, K. et al, Comparative Efficacy of Two Angiotensin II Receptor  Antagonists, Irbesart an and Losartan, in Mild-to-Moderate Hypertension, AJH, 11:445-453, 1998.

6) Oparil, S. et al, An Elective-Titration Study of the Comparative Effectiveness of Two Angiotensin II-Receptor Blockers, Irbesartan and Losartan, Clin. Therap., 20:398-409, 1998.

7) Parving, HH. et al, The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med, 2001;345:870-878.

8) Lewis, E. et al, Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antago­nist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med, 2001; 345:851-860.

9) Raskin, P. et al, Irbesartan and low-dose hydrochlorotiazide com­bination as long-term therapy for mild to moderate hypertension. J.Hypertension, 1998; 16 (suppl 2): 239.

10) Neutel J., et al. Am J Hypertension 1999;12:128 A.

Eliquispatient

Vår patientsida

För dina Eliquis®-patienter finns sidan www.eliquispatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken till dina patienter!

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är vår satsning för att bidra till en bra kunskap hos patienter med tromboemboliska sjukdomar. Utbildningen är en e-learning för patienter och innehåller fakta och inspirerande utbildningsfilmer. blodproppsskolan.se

Senast uppdaterad:  2006-02-07Ansvarig:  Birgitta Thufvesson