PUH - Praktisk Utbildning kring Hypertoni

- Workshop om hypertonibehandling med praktisk tillämpning av de europeiska riktlinjerna

Utbildningen är i-pulscertifierad och har därigenom erhållit en
kvalitetsstämpel. (i-puls = Institutet för Professionell  Utveckling av
Läkare i Sverige). Ytterligare information om i-puls och PUH finns
www.ipuls.se (IPULS-nr 2004:0032).

Hypertoni är en av de vanligaste folksjukdomarna.Hypertoniutbildning Patienter med
högt blodtryck ses regelbundet av såväl primärvårdsläkare som av
andra specialister. Kunskap kring diagnostik och behandling ökar
ständigt och behov av sammanfattade riktlinjer är uppenbara.

I ett interaktivt patientorienterat fortbildningsprogram presenteras och
diskuteras nya riktlinjer för omhändertagande av patienter med högt blodtryck från det europeiska hypertonisällskapet (ESH) och europeiska kardiologföreningen (ESC)*.

Utbildningen behandlar det totala patientomhändertagandet, inkluderande diagnostik, riskbedömning och behandlingsalternativ. Utbildningen baseras på ett stort antal verkliga, men maskerade, patientfall. Dessa, tillsammans med fördjupningsmaterial, finns lagrade på en cd-rom samt på kompletterande pappersunderlag.

Utbildningen vänder sig till färdiga eller blivande specialister i allmänmedicin, internmedicin, endokrinologi och njurmedicin.

Vid utbildningen arbetar man i grupp. En utbildad expert inom området leder utbildningen. Kursdeltagarna svarar på frågor och med datorns hjälp går kursledaren in på relevant del i riktlinjerna. Kursdeltagarna får ett häfte med samtliga sammanfattningar, tabeller och figurer ur de europeiska riktlinjerna för hypertonibehandling - allt på svenska.

Även den cd-rom som kursledaren arbetar med ingår i utbildningspaketet, liksom patientfallsfoldrarna.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer, hjarta-karl-sverige@bms.com 


*) 2003 European Society of Hypertension European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. Journal of Hypertension 2003;21:1011-1053.


 

Eliquispatient

Vår patientsida

För dina Eliquis®-patienter finns sidan www.eliquispatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken till dina patienter!

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är vår satsning för att bidra till en bra kunskap hos patienter med tromboemboliska sjukdomar. Utbildningen är en e-learning för patienter och innehåller fakta och inspirerande utbildningsfilmer. blodproppsskolan.se

Senast uppdaterad:  2006-02-17Ansvarig:  Birgitta Thufvesson