Klaffsjukdomar

Hjärtats klaffar kan drabbas av sjukdomar som kan göra att det uppstår förträngning eller läckage i hjärtats klaffar. De här tillstånden påverkar hjärtats förmåga att upprätthålla adekvat blodcirkulation i blodomloppet. Läs mer om klaffsjukdomar på blodproppsskolan.


Orsak till klaffsjukdomar

Klaffsjukdomar kan delas in i två grupper, de medfödda och de förvärvade. Ett medfött klaffel orsakas av en missbildning som drabbar aortaklaffen. Missbildningen kan ge symtom först sent i vuxen ålder. Förvärvade klaffel kan bero på att en infektion drabbar klaffen och förstör klaffens funktion. 

Det kan också bero på att en hjärtinfarkt drabbat ett visst område i hjärtat och som en följd av skadan förstörs strukturer som är helt nödvändiga för att hjärtklaffen ska fungera. Läs mer om klaffsjukdomarnas orsaker på blodproppsskolan.


Behandling av klaffsjukdomar

Det sker en ständig utveckling av behandlingsmetoder och omhändertagande av personer som drabbas av klaffsjukdomar. Idag opereras barn med svåra hjärtfel och de uppnår allt oftare vuxen ålder. Äldre personer som tidigare inte ansågs kunna opereras på grund av sin ålder och för att det kan finnas andra sjukdomar med i bilden, kan idag erbjudas skonsammare alternativ vid operation med goda resultat. 

Läkemedel som minskar risken för blodpropp som stroke i samband med klaffsjukdom är ett mycket värdefullt komplement. Generellt sett uppdelas behandlingen i medicinsk och kirurgisk behandling.

Läs mer om både medicinsk och kirurgisk behandling av klaffsjukdomar på Blodproppsskolan.