Att leva med din sjukdom

Om behandling med blodförtunnande

När behandling med blodförtunnande läkemedel påbörjas är det viktigt med noggrann information kring den praktiska hanteringen och dosering av läkemedlet. Det kan bli aktuellt med blodprovskontroller under behandlingen, detta kommer du att få information om från den mottagning du behandlas på. Du kan läsa mer om blodförtunnande läkemedel och din behandling på blodproppsskolan.se.


Praktiska tips vid blodförtunnande behandling

  • Ta dina tabletter regelbundet.
  • Ändra aldrig dosering på egen hand.
  • Meddela din mottagning om dina andra mediciner ändras.
  • Meddela din mottagning om du får någon form av blödning.
  • Tala alltid om för läkare och tandläkare att du äter blodförtunnande tabletter.
  • Meddela i god tid den mottagning som sköter din medicinering om du ska opereras eller gå till tandläkaren.
  • Vid behandling med warfarin finns en hel del ytterligare råd att beakta, se speciellt informationsmaterial om warfarin.

Ring din mottagning vid frågor och tveksamheter!


Anhörig

Du som är anhörig kan ha god nytta av Blodproppsskolan för att lära dig mer om sjukdomarna och vad en behandling innebär och vad den syftar till. Man kan även få information via behandlande mottagning eller skriftlig patientinformation.

Om du skulle märka av förändringar hos din anhörig, som signaler som tyder på glömska eller demensutveckling är det viktigt att du hjälper till att skapa rutiner för en fortsatt och säker behandling. Det är även viktigt att du lär dig känna till tecken på blodpropp eller blödning. Skulle du misstänka att propp eller blödning uppstått kontakta i första hand mottagningen där din anhörig går eller närmaste akutmottagning.