Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Man beräknar att minst 180 000 svenskar är drabbade av förmaksflimmer och det finns beräkningar som snarare pekar mot 300 000. Risken att utveckla förmaksflimmer ökar med stigande ålder och vid en ålder över 75 år beräknas drygt tolv procent vara drabbade.

Symtomen vid förmaksflimmer är mycket varierande. En del känner inte av sitt flimmer alls, men vanligen ger ett obehandlat flimmer symtom i form av hjärtklappning, andfåddhet, bröstsmärtor, yrsel eller trötthet. Ibland känns ingenting i vila, men istället kraftiga symtom vid lindrig ansträngning.

Läs mer om förmaksflimmer på blodproppsskolan.se.


Film om förmaksflimmer

Spela upp filmen om förmaksflimmer (Längd: 01:08)


Film om blodpropp vid förmaksflimmer

Spela upp filmen om blodpropp vid förmaksflimmer (Längd 00:36)