Hur ställer doktorn diagnosen?

Doktorn lyssnar med patienten vad han eller hon har upplevt och känner, en så kallad anamnes tas. Man tar också ett EKG, som mäter hjärtats elektriska aktivitet. Ibland inte alltid kan man direkt på EKG:et se om hjärtmuskeln lider av syrebrist (= otillräcklig blodförsörjning), eller om en hjärtinfarkt är under utveckling. Blodprover tas akut för att mäta olika enzymer som kan avslöja en hjärtinfarkt. Finns misstanke om att det kan vara en hjärtinfarkt som förorsakar bröstsmärtorna, läggs alltid individen in på sjukhuset för observation. Nya prover och EKG tas under observationstiden.

För att bedöma hjärtats pumpfunktion kan man låta hjärtat undersökas med hjälp av så kallat ultraljud (= ekokardiografi). Ibland görs också röntgen av hjärtats kärl (= koronarangiografi) för att visa lokalisationen och graden av förträngning i kranskärlet. Dessa undersökningar ger en bra vägledning för val av fortsatt behandling.

Om det visar sig att du utvecklat en akut hjärtinfarkt får du stanna kvar några dygn på sjukhuset. Innan du skrivs ut genomförs ofta också ett arbetsprov, där du får anstränga dig genom att cykla på en testcykel samtidigt som man tar ett EKG. Man får då en uppfattning om hjärtat återhämtat sig efter infarkten, genom att se hur hjärtat reagerar under arbetsbelastning. Om syrebrist föreligger (= otillräcklig blodförsörjning), upptäcks det oftast vid arbetsprovet.

 

Texten är framtagen av Bristol-Myers Squibb och Sanofi-aventis och publicerad i en informationsskrift till patienter och anhöriga. Innehållet i denna information är medicinskt granskat av docent Peter Båvenholm, Karolinska sjukhuset, Stockholm.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg