Hur vanligt är det med hjärtinfarkt?

Man räknar med att runt 75 000 personer hjärtintensivbehandlas i Sverige årligen. Av dessa behandlas 20 000 för hjärtinfarkt och 20 000 för angina pectoris (kärlkramp). Åderförkalkade kärl i hjärtat är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige.

Är hjärtinfarkt en allvarlig sjukdom?
Prognosen vid akut hjärtinfarkt beror i huvudsak på infarktens storlek och den drabbades ålder. Efter infarkten läker hjärtmuskeln och en ärrvävnad bildas. Muskelns förmåga att pumpa runt blodet kan då försämras och hjärtsvikt kan utvecklas. Det finns idag många behandlingsmöjligheter att erbjuda patienter som drabbas av hjärtsvikt. Såväl farmakologisk behandling (läkemedel) som till exempel försiktigt motionerande, är hörnpelare i denna behandling.

Kan man leva ett normalt liv efter en hjärtinfarkt?
De flesta patienter överlever en akut hjärtinfarkt och klarar av att leva ett fullgott liv med sin sjukdom. Du kan med fördel delta i olika idrottsliga aktiviteter även om du bör undvika maximal kroppsansträngning. Det viktigaste för dig som drabbats av en hjärtinfarkt är att lära känna och lyssna på din kropps signaler. Sluta alltid med kroppsanssträngning om du upplever symtom på kärlkramp (smärtor i bröstet), eller onormal andfåddhet. Om inga speciella skäl föreligger kan du fortsätta att köra bil, med gott samvete. Sjukdomen utgör på motsvarande sätt inget hinder för sexuella aktiviteter.

 

Texten är framtagen av Bristol-Myers Squibb och Sanofi-aventis och publicerad i en informationsskrift till patienter och anhöriga. Innehållet i denna information är medicinskt granskat av docent Peter Båvenholm, Karolinska sjukhuset, Stockholm.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg