När får man hjärtinfarkt?

Hjärtinfarkt kan debutera när som helst under dygnet även om det är vanligast att man insjuknar under morgontimmarna efter att man stigit upp ur sängen. Risken är större vid fysisk ansträngnig. Vissa personer kan även få besvär av stress, kyla, blåst, stora måltider eller hög värme. Ibland föregås hjärtinfarkten av kärlkrampsliknande besvär. Man upplever då smärta i bröstet som kommer och går. Då är det viktigt att akut ta sig till sjukhus för utredning och diagnos.

Hur uppstår hjärtinfarkt?
Hjärtinfarkt uppstår när blodförsörjningen (blodgenomströmningen) till någon del av hjärtmuskeln minskar och helt upphör, till följd av att en blodpropp bildats i något av hjärtats kranskärl. Den underliggande orsaken till detta är åderförkalkning i kranskärlet. En mer avancerad åderförkalkning kan förtränga hjärtats kranskärl, som försörjer hjärtat med blod och därmed syre och näring. Vid fysisk eller psykisk anspänning ökar kraven på hjärtmuskelns blodtillförsel, som då inte räcker till utan det uppstår syrebrist i någon del av hjärtmuskeln. Den signalerar då med smärta i bröstet. Sjukdomen kan bli allvarlig och akut om ett åderförkalkat kärl skadas eller brister. Detta kan leda till att trombocyterna (blodplättarna) som cirkulerar i blodet klumpar ihop och en blodpropp bildas. I värsta fall stängs då blodflödet i kärlet av, vilket får till följd att en del av hjärtmuskeln dör och en hjärtinfarkt uppstår. Infarkt kan ofta förhindras om akut behandling ges i tid innan infarktutveckling skett.

Vilka orsaker finns det till hjärtinfarkt?
Det finns många orsaker till hjärtinfarkt. Sjukdomen drabbar oftast äldre personer. Olika, så kallade riskfaktorer, för kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt och kärlkramp) kan vara höga blodfetter (kolesterol och triglycerider), högt blodtryck och diabetes. Dessa faktorer påverkas ogynnsamt av rökning, felaktig kost, fysisk inaktivitet, övervikt och stress. Du kan alltså på flera sätt påverka din risk att drabbas av hjärtinfarkt genom att leva sundare! Finns nära släktingar som haft debut av kranskärlssjukdom före 60 års ålder anses en ärftlig belastning för sjukdomen föreligga.

 

Texten är framtagen av Bristol-Myers Squibb och Sanofi-aventis och publicerad i en informationsskrift till patienter och anhöriga. Innehållet i denna information är medicinskt granskat av docent Peter Båvenholm, Karolinska sjukhuset, Stockholm.

 

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg