Vilken behandling finns det?

På sjukhuset förfogar man idag över stora resurser när det gäller behandling av en akut hjärtinfarkt. Både farmakologisk (= medicinsk) behandling med t ex blodförtunnande och proppupplösande behandling och möjlighet till kirurgiska ingrepp finns att tillgå. Till det senare räknas akut PTCA (ballongsprängning av ett förträngt kärlavsnitt) eller by-pass operation. Under sjukhusvistelsen fås också hjälp att komma igång efter sin infarkt med hjälp av sjukgymnastik. Räkna också med att doktorn kommer att ge dig flera olika mediciner. Hit räknas vanligen blodproppshämmande medicin (acetylsalicylsyra eller clopidogrel), ß-blockerare (minskar hjärtats syrebehov och risk för rytmrubbningar), diuretika (urindrivande), nitroglycerin (kärlvidgande) och i vissa fall ACEhämmare (hjärtsvikt). Samtliga mediciner har visat sig förbättra såväl överlevnad som sjuklighet och tolereras ofta väl av patienterna.

Men det gäller också att påverka de livsstilsorsaker som påverkar åderförkalkningsprocessen i kranskärlen, t ex felaktig kost, rökning, stress och en stillasittande livsföring. I samråd med doktorn bör man diskutera och behandla eventuellt förhöjda blodfetter, blodtryck och normalisera blodsockret. Vidare måste man i förekommande fall förbättra sina dietvanor, sluta att röka, öka sitt motionerande och försöka att stressa mindre.

 

Om du fått proppförebyggande medicin av din doktor
Ateroskleros leder till förträngning av blodkärlens (artärernas) väggar och en ökad risk för blodproppar (tromboser). Det kan leda till slaganfall eller hjärtattack. Olika läkemedel används för att hindra bildning av blodproppar i de förkalkade blodkärlen och minska risken för slaganfall eller hjärtinfarkt.

Trombocyter (proppar) är mycket små celler i blodet, mindre än röda och vita blodkroppar, som bildar koagel (klumpar) under koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar dessa läkemedel riskerna för att blodkoagel bildas en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar.

Propplösande medicin förskrivs till dig personligen och du får inte ge medicinen till någon annan. Du kan läsa mer om läkemedlen på bipacksedeln i den kapsel medicinen ligger i. Du kan också läsa i FASS för allmänheten på internet: www.fass.se. Om det är någonting du ytterligare undrar över, kan du fråga din doktor eller apotekspersonal.

 

Texten är framtagen av Bristol-Myers Squibb och Sanofi-aventis och publicerad i en informationsskrift till patienter och anhöriga. Innehållet i denna information är medicinskt granskat av docent Peter Båvenholm, Karolinska sjukhuset, Stockholm.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg