Höga blodfetter

Hjärt/kärlsjukdomar (i första hand hjärtinfarkt, plötslig hjärtdöd och stroke) är de främsta orsakerna till sjuklighet och död i Sverige och övriga västvärlden.Den viktigaste faktorn bakom ischemisk hjärt/kärlsjukdom är ateroskleros, populärt men inte helt riktigt kallad "åderförkalkning" eller "åderförfettning".

Blodfettsrubbningar, som förhöjt total- och LDL-kolesterol (det "onda" kolesterolet) och lågt HDL-kolesterol (det "goda" kolesterolet) anses av många  som de viktigaste orsakerna till ischemisk hjärt/kärlsjukdom. Andra viktiga riskfaktorer är högt blodtryck, rökning och diabetes samt ärftlighet. Aterosklerosen är en process i framförallt kärlväggen som fått hög uppmärksamhet på grund av intensiv forskning kring blodkärlets mycket tunna gränsskikt mot blodet.

Komplikationer till utbredd ateroskleros är det som utlöser sjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Vid hjärtinfarkt är dödligheten hög men har minskat över åren - mindre än 30% avlider inom 28 dagar och av de överlevande får många kärlkramp eller hjärtsvikt.

Mer än 50% av dödsfallen i västvärlden orsakas av sjukdomar relaterade till åderförkalkning (ateroskleros) såsom hjärt/kärlsjukdomar, slaganfall och andra kärlsjukdomar. Dödsfallen i hjärt-kärlsjukdomar har minskat i vissa delar av västvärlden vilket visar att omgivningsfaktorer har stor betydelse. De faktorer som anses vara av största betydelse för utvecklingen av tidig åderförkalkning tycks vara relaterade till livsstil såsom övervikt, rökning och förhöjt blodtryck och kan därför vara möjliga att påverka. Andra faktorer har huvudsakligen att göra med individens ärftliga anlag. De flesta av dessa människor är lätta att identifiera genom att mäta blodfetterna.

Åderförkalkning utvecklas under årtionden och kliniska tecken uppträder vanligtvis vid hög ålder. Den ökande medelåldern och de klara bevisen för att förhöjda blodfetter är en viktig riskfaktor för utveckling av hjärt/kärlsjukdom har fått doktorer att fokusera på förebyggande åtgärder och behandling. En faktor som starkt bidragit till det ökade intresset för blodfetter och behandling är tillgången till effektiva läkemedel såsom statiner.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg