Läkemedel som komplement

För att sänka blodtrycket till en lägre nivå krävs ofta läkemedelsbehandling som ett komplement till
ändrade levnadsvanor. De flesta patienter behöver behandlas med en kombination av två eller flera
läkemedel för att komma ner till önskat blodtryck.

Idag finns sex olika huvudgrupper av läkemedel mot högt blodtryck. Vilka läkemedel läkaren väljer beror
bl a på hur patienten reagerar på behandlingen och på kostnaden för medicineringen.

Läkare och patient har ett gemensamt ansvar för att behandlingen ska bli effektiv. Läkarens roll är
bl a att lyssna på patienten och försäkra sig om att personen har förstått. För patienten är det viktigt att ta medicinen enligt doktorns ordination och att inte avbryta behandlingen utan att ha pratat med läkaren.

Idag finns ett stort antal blodtrycksmediciner med olika egenskaper. Det gör att det finns goda möjligheter att anpassa behandlingen till olika människors behov. 

De viktigaste grupperna är:
-  Diuretika, verkar genom att driva ut salt och vatten via urinen
-  ß-blockerare (beta-blockerare) kan ha flera verkningsmekanismer men framför allt sänker de
   pulsen
-  Ca-antagonister (kalcium-antagonister) vidgar blodkärlen
-  ACE-hämmare verkar genom att minska bildandet av blodtryckshöjande hormoner
-  AT1-receptorblockerare minskar effekten av blodtryckshöjande hormoner

Vilka biverkningar kan man få av sin blodtrycksmedicin?
De olika grupperna av läkemedel har olika bieffekter beroende på deras olika sätt att verka. Det är viktigt att ta kontakt med sin läkare om man får biverkningar och att inte sluta ta sin blodtrycksmedicin. För ytterligare information se patient-fass.

 

Text: Medicinjournalist Peter Tillhammar. Texten hämtad från patientinformationsfoldern "En hjärtesak". Foldern finns att beställa på denna hemsida under fliken "Beställ material".

 

 


 

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg