Vanliga frågor om högt blodtryck

1. Vad är blodtryck?

 • Blodet pumpas runt för att ge syre och näring till alla organ. För att nå
  överallt krävs ett visst tryck (blodtrycket). Högt blodtryck
 • Blodtrycket bestäms av antal hjärtslag och det motstånd som finns i
  blodkärlens väggar.
 • Blodtrycket mäts i ett arbetstryck (systoliskt tryck) och ett vilotryck
  (diastoliskt tryck).

2. Varför får vissa högt blodtryck?

 • I de flesta fall vet man inte vad som orsakar det höga blodtrycket.
  Orsaker som påverkar utvecklingen av högt blodtryck är ärftlighet,
  stress, övervikt, följd av njursjukdom eller hormonrubbning.
 • Blodtrycket stiger med åldern.

3. Varför måste man behandla högt blodtryck?

Med högt blodtryck ökar risken för hjärt/kärl sjukdom 3 gånger. Därför är en behandling nödvändig och livslång för att minska risken att drabbas av:

 • Hjärtinfarkt
 • Hjärtsvikt
 • Slaganfall
 • Njursvikt
 • Kärlpåverkan i benen (fönstertittarsjukan) 
 • Demensutveckling

4. När är det särskilt viktigt att behandla högt blodtryck?

 • Om man samtidigt röker, har diabetes och/eller en blodfettsrubbning.
 • När man drabbats av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, slaganfall eller njursvikt.
 • Med högt blodtryck ökar risken för hjärt/kärl sjukdom 3 gånger. 
 • Förhöjt blodtryck i samband med höga blodfetter och rökning ökar risken för hjärt/kärl sjukdom med upp till 16 gånger.

5. Vilka läkemedel är aktuella för högt blodtryck?

För att sänka blodtrycket till en lägre nivå krävs ofta läkemedelsbehandling som ett komplement till ändrade levnadsvanor. De flesta patienter behöver behandlas med en kombination av två eller flera läkemedel för att komma ner till önskat blodtryck.

Idag finns sex olika huvudgrupper av läkemedel mot högt blodtryck. Vilka läkemedel läkaren väljer beror bl a på hur patienten reagerar på behandlingen och på kostnaden för medicineringen.

Läkare och patient har ett gemensamt ansvar för att behandlingen ska bli effektiv. Läkarens roll är bl a att lyssna på patienten och försäkra sig om att personen har förstått. För patienten är det viktigt att ta medicinen enligt doktorns ordination och att inte avbryta behandlingen utan att ha pratat med läkaren.

Idag finns ett stort antal blodtrycksmediciner med olika egenskaper. Det gör att det finns goda möjligheter att anpassa behandlingen till olika människors behov.

De viktigaste grupperna är:
-  Diuretika, verkar genom att driva ut salt och vatten via urinen
-  ß-blockerare (beta-blockerare) kan ha flera verkningsmekanismer men framför allt sänker de
   pulsen
-  Ca-antagonister (kalcium-antagonister) vidgar blodkärlen
-  ACE-hämmare verkar genom att minska bildandet av blodtryckshöjande hormoner
-  AT1-receptorblockerare minskar effekten av blodtryckshöjande hormoner

Vilka biverkningar kan man få av sin blodtrycksmedicin?
De olika grupperna av läkemedel har olika bieffekter beroende på deras olika sätt att verka. Det är viktigt att ta kontakt med sin läkare om man får biverkningar och att inte sluta ta sin blodtrycksmedicin. För ytterligare information se patient-fass.

 

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg