Hur ställer doktorn diagnosen?

Doktorn lyssnar med patienten vad han eller hon har upplevt och känner, en så kallad anamnes görs. För att säkert kunna utesluta att patienten har en akut hjärtinfarkt, alternativt nyligen genomgått en hjärtinfarkt, tas blodprover där halten av de sk hjärtenzymerna analyseras. Man tar ett EKG, som mäter hjärtats elektriska aktivitet och som bl a kan ge information om det föreligger syrebrist i hjärtmuskeln. Ofta görs också ett arbetsprov, där personen får anstränga sig genom att cykla på en testcykel, samtidigt som man tar ett EKG för att se om och hur mycket hjärtat reagerar under belastning.

Om syrebrist föreligger (= otillräcklig blodförsörjning) upptäcks det oftast vid arbetsprovet. För att bedöma hjärtats pumpfunktion gör man också ett ultraljud av hjärtat (= ekokardiografi). Ibland görs också röntgen av hjärtats kärl (=koronarangiografi) för att visa lokalisationen och graden av förträngning. Dessa undersökningar ger en bra vägledning för fortsatt behandling.

Förvärras besvären med tiden?

Hos en del personer är besvären tämligen konstanta och förutsägbara, medan andra personer kan få en förändrad karaktär på sin kärlkramp. Om symtomen inom loppet av veckor, dagar eller minuter förvärras brukar tillståndet benämnas som instabil angina pectoris.

Vad innebär instabil angina pectoris?

Instabil kranskärlssjukdom kännetecknas av en central bröstsmärta som kan komma och försvinna. Typiskt för instabil angina pectoris är att bröstsmärtan kan utlösas i vila, eller vid endast måttlig fysisk ansträngning. Ibland uppträder smärtan under sömn, vilket oftast leder till att patienter vaknar med ont i bröstet. Smärtan utlöses tidigare vid måttlig ansträngning men kan också uppträda direkt i vila eller på natten.

Smärtan kan bli både starkare och mer långdragen och kan komma tätare jämfört med vad som är fallet vid angina pectoris (kärlkramp). Nitrat hjälper oftast inte mot symtomen. Man har då utvecklat ett tillstånd som kallas instabil angina pectoris och risken att drabbas av hjärtinfarkt är då ökad. Med en tidigt insatt och profilerad behandling kan både symtomen och risken för infarktutveckling minskas. Det är alltså viktigt att du omedelbart söker akut sjukvård om du misstänker att din kärlkramp/angina pectoris förvärrats.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen