Vilka orsaker finns det till kärlkramp/angina pectoris?

Det finns många orsaker. Förutom en ärftlig benägenhet drabbas oftast äldre personer. Olika så kallade riskfaktorer för kranskärlssjukdom och kärlkramp kan vara höga blodfetter, högt blodtryck och diabetes. Dessa faktorer påverkas ogynnsamt av rökning, felaktig kost, fysisk inaktivitet, övervikt och stress.
Du kan alltså på flera sätt påverka din risk att få eller din prognos vid kärlkramp eller kranskärlssjukdom genom att leva sundare.

Hur vanligt är det med kärlkramp/angina pectoris?

Det finns inga exakta siffror, men man räknar med att över 100 000 personer har kärlkramp i Sverige.

Är kärlkramp/angina pectoris en allvarlig sjukdom?

De flesta patienter klarar av att leva ett fullgott liv med sin sjukdom. Du kan med fördel delta i olika idrottsliga aktiviteter även om du bör undvika maximal kroppsansträngning. Sluta alltid om du upplever symtom på kärlkramp. Sjukdomen utgör på motsvarande sätt inget hinder för sexuella aktiviteter.

Sjukdomen kan bli allvarlig och akut om ett åderförkalkat kärl skadas eller brister. Detta kan leda till att trombocyterna (blodplättarna) som cirkulerar i blodet klumpar ihop och en blodpropp bildas. I värsta fall stängs då blodflödet i kärlet av, vilket kan leda till att en del av hjärtmuskeln dör och en hjärtinfarkt uppstår. Infarkt kan ofta förhindras om akut behandling ges i tid innan infarktutveckling skett. Man räknar med att cirka 28 000 personer sjukhusvårdas i Sverige årligen på grund av misstänkt hjärtinfarkt. Åderförkalkade kärl i hjärtat är den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen