Vilken behandling finns?

I första hand gäller det att påverka livsstilsorsaker, så att åderförkalkningsprocessen i kranskärlen bromsas upp. I samråd med doktorn bör man behandla eventuellt förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter och normalisera blodsockret. Som akut symtomlindring används ett kärlvidgande preparat nitroglycerin som man kan ta som tablett att smälta under tungan eller spraya i munnen.

Patienter med kärlkramp/angina pectoris kan ha annan samtidigt förekommande hjärtsjukdom, exempelvis hjärtsvikt och tar därför ofta flera olika mediciner: betablockerare, diuretika (urindrivande), ACE-hämmare, kalciumantagonister och AII-antagonister var för sig eller tillsammans. Man ger oftast blodproppsförebyggande mediciner som förhindrar att trombocyterna (blodplättarna) klumpar ihop sig och orsakar proppar. I svårare fall av kärlkramp/angina pectoris krävs en operation av hjärtats kranskärl (CABG= coronary artery by-pass grafting) eller en ballongvidgning av kranskärlen (PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty). 

Om du fått proppförebyggande medicin av din doktor

Ateroskleros leder till förträngning av blodkärlens (artärernas) väggar och en ökad risk för blodproppar (tromboser). Det kan leda till slaganfall eller hjärtattack. Olika läkemedel används för att hindra bildning av blodproppar i de förkalkade blodkärlen och minska risken för slaganfall eller hjärtinfarkt.

Trombocyter (proppar) är mycket små celler i blodet, mindre än röda och vita blodkroppar, som bildar koagel (klumpar) under koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna bildning av koagel minskar dessa läkemedel riskerna för att blodkoagel bildas - en process som kallas trombos eller bildning av blodproppar.

Proppförebyggande medicin förskrivs till dig personligen och du får inte ge medicinen till någon annan. Du kan läsa mer om läkemedlen på bipacksedeln i den kapsel medicinen ligger i. Om det är någonting du ytterligare undrar över, kan du fråga din doktor eller apotekspersonal.

Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hjärta/kärl.

Gå till Fråga Doktorn om hjärta/kärl

Push Heart 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur de kan vara att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs berättelser

Skicka in din egen