Är jag i riskzonen för halsfluss?

Halsfluss smittar via dropp- och kontaktsmitta. Infektionen orsakas
vanligen av bakterien streptokocker. Halsfluss är vanligast i yngre åldrar
under 20 år men även äldre kan drabbas.

Droppsmitta är när smittämnet sprids via luften exempelvis vid hosta Maneller
nysning. Utomhus är denna typ av smittspridning av mindre betydelse
då smittämnet sprids i fria luften och späds ut.

Kontaktsmitta är när den sjuke stoppar fingrar i munnen, snyter sig med
använd näsduk etcetera. Då kan smittan spridas direkt genom exempelvis
handslag eller indirekt genom beröring av handtag, ledstänger eller liknande.

Hur kan jag minimera risken?

Om någon i omgivningen har halsfluss, undvik om möjligt handkontakt. Om inte
detta går, tvätta händerna efter handkontakt. Undvik att röra vid ögonen eller munnen innan du har tvättat dig. m många i omgivningen är sjuka, undvik om möjligt stora folksamlingar som exempelvis på bio eller bussar.

För att minska smittspridningen på daghem gäller det viktigt att ha rutiner för att undvika smittspridning. Leksaker bör tvättas eller våttorkas, barn med misstänkt infektion bör använda pappernäsdukar av engångstyp. Även här är hygienen viktig och handtvätt rekommenderas efter varje form av kontakt.

Vad händer om jag ändå drabbats?

Om en läkare säkerställt diagnosen halsfluss får man ett antibiotikum utskrivet. Det är viktigt att man tar sin medicin i tio dagar (även om man känner sig frisk), annars ökar risken att man återinsjuknar.

Redan inom några dygn känner man sig bättre, febern försvinner och halsbesvären är oftast borta efter ytterligare några dygn.

Det är ej nödvändigt med läkarkontroll efter genomgången antibiotkabehandling, om man tillfrisknat på ett normalt sätt.

Omfattande läkarinformation

För läkare och vårdpersonal erbjuder vi en omfattande information om bland annat forskning, behandling, våra produkter, medicinska nyheter och direktkontakt med vår personal.

 
   

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg