Hud- och mjukdelsinfektioner

Dessa infektioner inklusive sårinfektioner är vanliga både i öppen vård och inom den slutna vården. Bakterier kan nå hud och mjukdelar dels via penetration genom naturliga öppningar eller minimala skador i huden. Den dominerade bakterien vid hud- och mjukdelsinfektioner i primärvården är Staphyloccus aureus. Denna är nästan alltid penicilllinasproducerande vilket innebär att penicillin-V ej har någon effekt. Streptokocker kan även förekomma som enda patogen men även tillsammans med stafylokocker. De svåraste mjukdelsinfektionerna drabbar huvudsakligen området kring muskelfascian och själva muskelvävnaden.

Exempel på olika typer av hud- och mjukdelsinfektioner kan vara impetigo, furunkulos, akut paronychi, ektyma, sekundärinfekterat eksem och follikuliter i skäggbotten.

Rent allmänt kan sägas att då majoriteten av hud- och mjukdelsinfektionerna vanligen orsakas av penicillinasproducerande stafylokocker och/eller streptokocker är behandlingsalternativen ett stafylokockpenicillin eller ett cefalosporin. Vid typ-1 allergi mot penicillin kan klindamycin övervägas.
 
   

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg