Tonsillit

Den vanligaste orsaken till halsont är virusinfektioner. Alla luftvägsvirus kan ge smärtor i svalget, mest påtagligt vid EBV-mononucleos. Den mest betydelsefulla svalgpatogenen är dock beta-hemolytiska streptokocker grupp A (GABHS). Av de patienter som söker till öppenvården för halsont har cirka 20% en streptokockinfektion. Ålder spelar en viktig roll i etiologin. Hos barn yngre än tre år handlar det oftast om virusetiologi. GABHS är vanligast mellan fem och tio år och mindre vanligt hos vuxna efter 30-årsåldern.

Immuniteten är ej särskilt bra efter genomgången infektion vilket recidivfrekvens samt reinfektionfrekvensen visar. I de allra flesta fall kan det vara svårt att kliniskt skilja mellan en virusinfektion och streptokocktonsillit. Emellertid kan vissa symtom peka åt ett visst håll. Exempelvis har en virusinfektion har ofta mildare symtom än en bakteriell och mer påtagligt är snuva, och hosta. Vid adenovirus är konjunktivit och hosta vanligt förekommande.

Några tecken är dock mer ofta associerad till en GABHS, nämligen huvudvärk, frysningar och hög feber, ömmande käkvinkeladeniter samt magsymtom framför allt illamåente och magsmärtor. Problemet är att de flesta patienter med streptogocktonsillit uppvisar en okarakteristisk klinisk bild. Enbart den kliniska undersökningen räcker ej för att ställa diagnosen tonsillit orsakad av GABHS, då krävs ett högkänsligt Strep-A test. Om behandling sätts in inom en vecka minskar risken för senkomplikationer.

Tonsillit orsakad av Grupp A streptokocker bör som regel antibiotikabehandlas, penicillin -V bör vara förstahandsmedel och behandlingen skall vara i tio dagar för att minska risken för recidiv. Vid pc-allergi som ej är av typ-1 kan en cefalosporin användas. Vid pc-allergi av typ-1 rekommenderas klindamycin.

Cirka 20% av patienterna får ett kliniskt recidiv efter sin penicillinbehandling. Vid recidiv rekommenderas ett cefalosporinpreparat (Cefamox®, cefadroxil) eller klindamycin. Vid upprepade recidiv bör smittkällor i patientens omgivning eftersökas

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg