Urinvägsinfektioner (UVI)

UVI är den vanligaste bakteriella infektion som drabbar kvinnor. Cirka 30% av alla kvinnor har någon gång drabbats av en UVI. Bland flickor i skolåldern samt vuxna kvinnor dominerar infektionerna av akut cystit. Okomplicerad UVI är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården.

Akut cystit är en bakteriell slemhinneinfektion i urinblåsa och/eller urinrör. Patienten är ofta en i övrigt frisk kvinna som söker för plötsliga vattenkastningsbesvär, täta trängningar och miktioner, smärta vid vattenkastning. Mer sällan kan låga ryggsmärtor och lätt temperaturförhöjning förekomma.

Vid den okomplicerade nedre urinvägsinfektionen i primärvården dominerar Escherichia coli (cirka 80%) och Staphyloccus saprophyticus (cirka 10%). Den senare till skillnad från övriga präglas av en stor säsongsvariation. Staphyloccus saprophyticus är vanlig under sensommar och höst och svarar då för cirka en tredjedel av urinvägsinfektionerna. Orsaken är ej känd.

Andra tarmbakterier som klebsiella, proteus, enterobacter, pseudomonas och enterokocker orsakar sällan sporadisk urinvägsinfektion i primärvården.

Bakteriell cystit är ofta lätt att behandla, eftersom höga antibiotikakoncentarationer uppnås i blåsurinen. Som förstahandsval kan cefalosporiner, nitrofurantoin, pivmecillinam eller trimetoprim användas. Eferkontroll är inte nödvändig. Om patienten inte blir symtomfri under pågående behandling (terapisvikt) och urinodlingen är negativ får annan orsak till besvären sökas.

 

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg