Halsfluss

Halsfluss orsakas av bakterier, oftast streptokocker och bör behandlas med antibiotika.

Vanliga symtom är feber, halsont, ömma och svullna lymfkörtlar på halsen samt vita prickar på mandlarna. Om någon familjemedlem eller annan i den närmaste omgivningen har en bakteriell halsfluss ökar misstanken att man själv drabbats.

Halsont i sig är också ett vanligt tecken tecken i samband med förkylningar oftast tillsammans med snuva och/eller irritation i ögonen. Den går vanligen över av sig själv utan att man behöver söka sjukvård.

Läkaren kan i dag med ett enkelt så kallat "Strep-A test" direkt på mottagningen ställa diagnosen bakteriell halsfluss.

Om man har en bakteriell halsfluss är det viktigt att man fullföljer hela behandlingen med antibiotika - tio dagar. Annars är det betydligt större risk att man återinsjuknar.

 

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg