Urinvägsinfektion

Symtomgivande urinvägsinfektioner är vanliga särskilt hos unga kvinnor
och efter klimakteriet.

Vid urinvägsinfektioner är symtomen ofta sveda vid vattenkastning, att Kvinna
man behöver kasta vatten ofta samt att man ibland har feber. Ett annat
symtom som kan förekomma är blod i urinen. Om man drabbats av hög
feber, smärta och ömhet i ryggen eller flanken kan detta vara ett tecken
på att infektionen sitter i njurarna, det är då viktigt att man genast kontaktar
sin läkare.

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier och kräver i de flesta fallen
antibiotikabehandling. Dels för att symtomen skall försvinna, men
även förhindra att infektionen sprider sig till exempelvis njurarna.

I samband med en urinvägsinfektion kan läkaren ta en urinodling för
att fastställa vilken bakterie som orsakat infektionen.

 

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg