Ett läkemedel blir till

Regulatory Science är en central och strategiskt mycket viktig avdelning inom företaget. De arbetar med produkten under hela dess livscykel från upptäckten i laboratoriet och så länge läkemedlet finns på marknaden.

En viktig uppgift är att medverka till att nya läkemedel blir godkända så snabbt som möjligt av läkemedelsmyndigheterna, och därmed tillgängliga för patienterna.

Steg 1 - ett läkemedel blir till

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg