Läkemedel som förlänger och förbättrar mänskligt liv

Bristol-Myers Squibb har under åren forskat fram ett stort antal läkemedel som
betyder mycket för att förlänga och förbättra mänskligt liv.

En effektiv blodfettsänkare med unik dokumentation.Hand Behandling med läkemedlet
har visat sig reducera risken både för att drabbas av förstagångsinfarkt och att
återinsjukna i hjärtinfarkt.

Ett cytostatikum för behandling av bröstcancer, äggstockscancer och
lungcancer. Bristol-Myers Squibb har utvecklat en teknik som gör att
tillverkningen av läkemedlet inte längre är beroende av barken på den idegran
från Stillahavsområdet som medicinen från början utvanns ur.

Genom att isolera ett ämne ur ett ormgift, utvecklades världens första ACE-hämmare för behandling av bland annat högt blodtryck och hjärtsvikt.

Ett cytostatikum som revolutionerat behandlingen av testikelcancer. Verkningsmekanismen upptäcktes oväntat vid studier av bakteriers celldelning i ett elektriskt fält. Den hämmande effekten på celldelningen visade sig uppstå på grund av en utfällning av platina från de elektroder som användes i experimenten.

Läkemedel som gör att patienter med hiv/aids kan leva längre och bättre.

Ett ångestdämpande läkemedel med flera fördelar som varken är beroendeframkallande eller interagerar med alkohol. Förmågan att köra bil påverkas inte heller negativt.

Ett läkemedel tillhör en ny grupp av antidepressiva läkemedel som har en annan verkningsmekanism än tricykliska antidepressiva. Några av fördelarna är minskad frekvens av sexuell dysfunktion och sömnstörningar, god effekt på ångest samt påvisad effekt även vid svåra depressioner.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg