Ett läkemedel blir till

Regulatory Science är en central och strategiskt mycket viktig avdelning inom företaget. De arbetar med produkten under hela dess livscykel från upptäckten i laboratoriet och så länge läkemedlet finns på marknaden.

En viktig uppgift är att medverka till att nya läkemedel blir godkända så snabbt som möjligt av läkemedelsmyndigheterna, och därmed tillgängliga för patienterna.

Steg 1 - ett läkemedel blir till

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar 

Push Research 2

Vår forskning

Vårt åtagande att ta fram mediciner som hjälper patienter övervinna svåra sjukdomar är drivkraften bakom vår forskning och vi är stolta över våra resultat. 

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg