Biverkningar

Den viktigaste egenskapen hos våra läkemedel, förutom att de har avsedd effekt, är att de är säkra, det vill säga att de inte orsakar oacceptabla biverkningar. Graden av obehag måste givetvis kopplas till hur allvarlig grundsjukdomen är samt hur ofta medicinen tas. En cancerbehandling kan därför ofta accepteras ge mer obehag än vad som är rimligt för en blodtryckssänkande medicin som tas dagligen under många år.

Det är av största vikt att vi snabbt kan bilda oss en uppfattning om biverkningsprofilen för ett läkemedel som är under utveckling. Därför måste samtliga läkare som medverkar i våra studier omgående rapportera samtliga allvarliga händelser till oss oavsett om läkaren tror att händelsen är relaterad till behandlingen eller ej.

Det finns strikta krav på vad som skall rapporteras och hur snabbt det måste ske, krav som angivits både av läkemedelsmyndigheterna och av Bristol-Myers Squibbs egen avdelning för biverkningar.

Om ett läkemedel ger upphov till alltför många eller allvarliga biverkningar stoppas all vidare utveckling och försäljning.

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar 

Push Research 2

Vår forskning

Vårt åtagande att ta fram mediciner som hjälper patienter övervinna svåra sjukdomar är drivkraften bakom vår forskning och vi är stolta över våra resultat. 

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg