Information

Det finns även regler för hur vårt informationsmaterial skall se ut och hur vi får sprida information om våra produkter. För läkemedel som fritt kan säljas på apoteket kan vi annonsera till allmänheten. Däremot är information som handlar om receptbelagda läkemedel omgiven av begränsningar vilket medför att informationsmaterial endast riktas till sjuk- och hälsovårdspersonal. Det är skälet till att du inte träffar på några annonser för receptbelagd medicin i allmänt tillgängliga tidningar eller som TV-reklam.

Informations- och marknadsföringsmaterial som lämnar Bristol-Myers Squibb måste i förväg godkännas. Här ansvarar medicinska avdelningen för granskningen av det medicinska innehållet, dvs att det är vetenskapligt korrekt och balanserat.

En annan viktig arbetsuppgift är att besvara frågor från sjukvårdspersonal om våra läkemedel. Det är ju vi som tagit fram dem och därmed har den bredaste och djupaste kunskapen om dem. Även frågor från journalister och allmänheten förekommer.

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar.

Om vårt sociala ansvar 

Push Research 2

Vår forskning

Vårt åtagande att ta fram mediciner som hjälper patienter övervinna svåra sjukdomar är drivkraften bakom vår forskning och vi är stolta över våra resultat. 

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg