Introduction to the Basic Concepts of Health Economics

Christoffer Holmberg, Health Economist på Bristol-Myers Squibb presenterar nedan Introduction to the Basic Concepts of Health Economics.

Filmen ger en utförlig beskrivning av grunderna i hälsoekonomi.

Senast uppdaterad:  2014-04-22Ansvarig:  Anna Labecker