Vårt sociala ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar. I vårt sociala ansvarsarbete finns program på både global och lokal nivå. Flera av initiativen utgår från Bristol-Myers Squibbs stiftelse som arbetar med att främja likvärdig vård inom cancer och psykiska sjukdomar genom en rad olika samhällsprogram runt om i världen. Vår ambition är även att arbeta globalt med ett aktivt miljöansvar för att minska energi- och vattenanvändning och göra produktionsprocessen mer miljövänlig.

Våra nordiska sociala ansvarsprogram

Nordic Secure The Future

Nordic Secure the Future

Mellan 2006-2012 drev vi ett nordiskt hjälpprogram som möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats. Totalt deltog 24 nordiska läkare och sköterskor som genom sina personliga rapporter delade med sig av sina erfarenheter från arbetet i Nordic Secure the Future. På bms.se/nstf presenteras rapporterna och programmet i sin helhet.

Glädjeverkstan

Clownmedicin

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete och med sin unika metod möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Läs gärna Clownmedicins blogg om deras arbete på svenska barnsjukhus.

Senast uppdaterad:  2017-06-09Ansvarig:  Annica Holmberg