Vårt sociala ansvar

I tillägg till vår mission, att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar, tar vi också ett stort samhällsansvar. I vårt sociala ansvarsarbete finns program på både global och lokal nivå. Flera av initiativen utgår från Bristol-Myers Squibbs stiftelse som arbetar med att främja likvärdig vård inom cancer och psykiska sjukdomar genom en rad olika samhällsprogram runt om i världen. Vår ambition är även att arbeta globalt med ett aktivt miljöansvar för att minska energi- och vattenanvändning och göra produktionsprocessen mer miljövänlig.

Våra nordiska sociala ansvarsprogram

Nordic Secure The Future

Nordic Secure the Future

Mellan 2006-2012 drev vi ett nordiskt hjälpprogram som möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats. Totalt deltog 24 nordiska läkare och sköterskor som genom sina personliga rapporter delade med sig av sina erfarenheter från arbetet i Nordic Secure the Future. På bms.se/nstf presenteras rapporterna och programmet i sin helhet.

Glädjeverkstan

Clownmedicin

Sedan 2013 stödjer vi sjukhusclown-verksamheter i de nordiska länderna. I sitt arbete och med sin unika metod möter clownerna barn på sjukhus i svåra situationer. Genom mötet, glädjen och skrattet kan clownerna nå fram till barnen och även hjälpa personal och anhöriga.

Läs gärna Clownmedicins blogg om deras arbete på svenska barnsjukhus.