EFPIA:s uppförandekod

EFPIA:s uppförandekod antogs den 21 december 2013 i och med att medlemsorganisationerna införde transparensbestämmelserna i sina egna nationella regler. EFPIA:s uppförandekod omfattar riktlinjer för hur EFPIA:s medlemmar ska rapportera vissa värdeöverföringar, som gjorts till medarbetare eller organisationer inom hälso- och sjukvården. Överföringar som beskrivs är till exempel bidrag till en organisation eller konsultarvode för ett föredrag av en medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Som medlemsföretag inom EFPIA stödjer vi fullt ut EFPIA:s uppförandekod för värdeöverföringar från läkemedelsföretag till medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården. Vi kommer därför att börja rapportera betalningar till medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården i Europa under 2016 enligt uppförandekoden. Vi hoppas att detta kommer att bidra till en bättre förståelse och förtroende för branschens samarbete med hälso- och sjukvården.
 

Vanliga frågor om EFPIA:s uppförandekod

Vilka är detaljerna gällande EFPIA:s uppförandekod?

 • Enligt EFPIA:s kod från den 1 januari 2015 måste BMS samla in, lagra och rapportera vissa betalningar och värdeöverföringar som gjorts direkt eller indirekt till medarbetare eller organisation inom hälso- och sjukvården. Detta måste ske i enlighet med gällande lokala och europeiska lagar ooch bestämmelser för dataskyddd.
 • De första rapporterna kommer att göras under 2016 avseende information om betalningar och värdeöverföringar som gjorts under kalenderåret 2015.
 • Rapportering om betalningar och värdeöverföringar ska ske årligen. BMS har skyldighet att skydda mottagarnas personuppgifter och kommer endast att rapportera betalningar och värdeöverföringar till mottagarna efter att de givit sitt samtycke.

Vilka betalningar och värdeöverföringar kommer att rapporteras gällande medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården?

Medarbetare Organisationer
 • Anmälningsavgift
 • Resa
 • Boende
  Avgifter för service och rådgivning
 • Avgifter för service och rådgivning
 • Bidrag till kostnader för evenemang
 • Sponsoravtal
 • Anmälningsavgifter
 • Resor
 • Boende
 • Avgifter för service och rådgivning
 • Donationer och bidrag

Varför behövs en uppförandekod?

Allmänheten ställer allt högre krav på att förhållandet mellan läkemedelsindustrin och medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården inte otillbörligt påverkar kliniska beslut. De vill känna förtroende för att sjukvårdspersonalen rekommenderar, administrerar och köper in lämplig behandling, som endast baseras på kliniska bevis och erfarenheter. Förhoppningsvis kommer uppförandekoden att bidra till en bättre förståelse hos patienter och andra intressegrupper för förhållandet mellan läkemedelsindustrin och medarbetare och organisationer inom hälso- och sjukvården – samt att detta på sikt leder till ännu starkare arbetsrelationer.

För ytterligare vanliga frågor om EFPIA:s uppförandekod

Besök http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2

Varför vi arbetar tillsammans med medarbetare inom hälso- och sjukvården

I enlighet med stränga etiska normer, bland annat BMS:s företagspolicy samt svenska läkemedelsindustrins regler för samarbeten med medarbetare inom hälso- och sjukvården, ersätter vi läkare och forskare vid kliniska prövningar för den tid de lägger ner samt den specialkunskap och de tjänster de erbjuder för att genomföra forskning sponsrad av läkemedelsbranschen eller för att utbilda sina kollegor om läkemedel, vilket främjar klinisk kunskap och i slutändan gynnar patienterna.

Meddelande om EFPIA:s rapporter

 

Om du har frågor om värdeöverföringar som rapporterats av Bristol-Myers Squibb är du välkommen att kontakta oss via e-post till: mg-transparency_bms@bms.com