BMS IO Webinar

Webinarserie med inriktning immunologisk behandling vid avancerat melanom, icke-småcellig lungcancer och njurcancer

Framsteg och utmaningar vid behandling med PD-1-hämmare i klinisk praxis

Nu kan du anmäla dig till ytterligare en föreläsningsserie. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Nya data samt behandlingsrekommendationer kommer att presentera och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare. Förhoppningen är att du skall få praktiska och konkreta råd som kan användas i klinisk praxis.

20 FEBRUARI KL 12.00 - 12.45
Clinical data in melanoma for the combination treatment of nivolumab + ipilimumab and learnings from clinical practice treating with combination of immunotherapies
Föreläsare: Dr. Paul Nathan, onkolog med inriktning melanom och njurcellscancer. Verksam vid Mount Vernon Cancer Centre, Lister hospital i Storbritannien.
Moderator: Giuseppe Masucci, överläkare med ansvar för melanom och hudtumörer vid kliniken för onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset.


16 MARS KL 12.00 - 13.30
Immunoterapi vid NSCLC – studierna bakom och fallbeskrivningar
Föreläsare: Anders Vikström, överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
PD-L1 analys på lungcancerprover – var står vi idag?
Föreläsare: Anders Höög, specialist i klinisk patologi, överläkare, docent, Diagnostikcentrum, Linköpings Universitets sjukhus


26 APRIL KL 12.05 - 12.55
Kliniska erfarenheter av behandling med nivolumab vid lungcancer
Föreläsare: Håkan Griph, överläkare vid Lungmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Lund


28 APRIL KL 12.00 - 12.45
Latest development in 2L RCC and revised ESMO- and Swedish treatment guidelines
Föreläsare: Professor Viktor Grünwald, Clinic for Hematology, Hemostasis, Oncology and Stem Cell Transplantation, Hannover Medical School


23 MAJ 12.00-12.45
Ny betygsättning av cancerläkemedel i ESMO guidelines, Magnitude of Clinical Benefit Scale, och dess betydelse för klinisk praxis i Sverige
Föreläsare: Simon Ekman, onkolog och överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Från:

Till:

Meddelande:

Tipsa en kollega

Har du några frågor?
Ring Johan Thideman på 070 353 28 36 eller mejla till johan.thideman@bms.com på Bristol-Myers Squibb.

Inbjudan skickad till verksamhetschef med kopia till läkare och sjuksköterskor.

Genom att fylla i din e-postadress medger du att informationen får användas och bevaras av Bristol-Myers Squibb för ovan nämnda syften. Du har när som helst rätt att begära en kopia av dina personliga uppgifter, få dessa korrigerade och/eller motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter genom att kontakta BMS på 08-704 71 00 eller infosverige@bms.com