BMS IO Webinar - Webbföreläsningar om Immunoterapi

Framsteg och utmaningar vid behandling med immunterapi i klinisk praxis

Nu kan du anmäla dig till ytterligare en föreläsningsserie på webben. Utbildningen syftar till att besvara frågeställningar kring immunonkologisk behandling i klinisk praxis. Föreläsarnas kliniska erfarenhet kommer att belysas genom patientfall. Ny data samt nya behandlingsrekommendationer kommer att presenteras och frågor till föreläsarna kan ställas via chat.

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med patienter som behandlas med, eller kan vara aktuella för behandling med PD-1-hämmare. Förhoppningen är att du skall få konkreta råd som kan användas i klinisk praxis.

Bristol-Myers Squibb ser att vi gemensamt måste bygga upp kunskap om immunterapi över specialist-gränserna. Vi som företag bidrar gärna med vår kunskap om nya behandlingsformer. Vi ser också mycket positivt på samverkan med vården när det gäller att optimera användningen av våra läkemedelför att uppnå största möjliga patientnytta.

6 SEPTEMBER KL 12.00 - 12.45
Behandling med OPDIVO vid avancerad urotelcellscancer
Föreläsare: Professor Thomas Powles, Barts cancer institute, London
Professor Powles är framförallt verksam inom områdena njur- och urotelcellscancer. Han har arbetat med såväl tidiga som senare studier. Immuncheckpoint hämmare har varit en stor del av hans forskning och han har över 200 publikationer samt haft ledande roller i 13 nationella och internationella prövningar.På detta 45 minuters webinar kommer Thomas att berätta om studierna som ligger till grund för godkännandet av Opdivo för behandling av avancerad urotelcellscancer samt sina egna kliniska erfarenheter

Från:

Till:

Meddelande:

Tipsa en kollega

Har du några frågor?
Ring Johan Thideman på 070 353 28 36 eller mejla till johan.thideman@bms.com på Bristol-Myers Squibb.

Inbjudan skickad till verksamhetschef med kopia till läkare och sjuksköterskor.

Genom att fylla i din e-postadress medger du att informationen får användas och bevaras av Bristol-Myers Squibb för ovan nämnda syften. Du har när som helst rätt att begära en kopia av dina personliga uppgifter, få dessa korrigerade och/eller motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter genom att kontakta BMS på 08-704 71 00 eller infosverige@bms.com