SPRYCEL (dasatinib) Om Sprycel

2006 godkände EU-kommissionen SPRYCEL®(dasatinib).

SPRYCEL representerar ett behandlingsalternativ för patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) eller Philadelphia-positiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi (ALL). (1)

Sprycel verkar genom att hämma tyrosinkinaset BCR-ABL, läkemedlet binder både till den aktiva och inaktiva konfirmationen av detta enzym. (2)


Referenser

  1. Talpaz M, Shah NP, Kantarijian H, et al. N Engl J Med. 2006;354:2531-2541
  2. O’Hare T, et al. Cancer Res 2005;65:4500–4505

Fokus Hematologi

Nyhetsbrev per e-post.

Anmäl dig här!

MyCMLlife

Allmän sjukdoms-information för KML-patienter.

Läs mer här!