SPRYCEL (dasatinib)Indikation och läkemedelsförmån

Indikation1

Sprycel®(dasatinib) är indicerat för behandling av vuxna patienter med:

  1. Nydiagnostiserad Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas
  2. KML i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris, med resistens eller intolerans mot tidigare behandling inklusive imatinib mesylat
  3. Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL) och lymfoid blastisk KML med resistens eller intolerans mot tidigare behandling

Läkemedelsförmåner

Sprycel ingår i högkostnadsskyddet för behandling av vuxna patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris, med resistens eller intolerans mot tidigare behandling inklusive imatinib mesylat, Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL) och lymfoid blastisk KML med resistens eller intolerans mot tidigare behandling.

För fullständig information och pris, se www.fass.se.

 


Referenser

  1. SPRYCEL SPC, www.fass.se