SPRYCEL (dasatinib)Verkningsmekanism

Så här fungerar Sprycel®(dasatinib)

Leukemi, eller blodcancer, är ett samlingsnamn för flera olika cancersjukdomar med varierande orsak, prognos och behandling. Sprycel är skräddarsytt för behandling av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) och Philadelphia-positiv ALL (akut lymfatisk leukemi). Gemensamt för dessa cancerformer är att de orsakas av en speciell cancergen som kallas Philadelphiakromosom.

Denna cancergen bildar ett enzym, s.k. tyrosinkinas, som gör att leukemicellerna delar sig oftare och lever längre. Sprycel hämmar produktionen av cancerceller hos patienter med KML och andra former av blodcancer med Philadelphiakromosom genom att blockera detta enzym.

Kronisk myeloisk leukemi, KML

Kronisk myeloisk leukemi är en långsamt utvecklande form av blodcancer. Cirka 15-20 procent av alla fall av leukemi är KML. Ungefär 90 patienter i Sverige diagnostiseras varje år. Totalt lever cirka 1200 svenskar med KML. Höga nivåer av vita blodkroppar (granulocyter) tillsammans med Philadelphiakromosom är kriterier för diagnos.

Philadelphia-positiv ALL

Philadelphia-positiv ALL (akut lymfatisk leukemi) är en ovanlig och mycket aggressiv form av blodcancer. Sjukdomen kännetecknas av Philadelphiakromosomen. Ungefär tio till femton nya fall upptäcks varje år i Sverige.

Nuvarande behandlingsalternativ är begränsade och överlevnaden kort. Cytostatika, som är den vanligaste behandlingsformen, ger allvarliga biverkningar. Den enda botande behandlingen är transplantation av stamceller från blod och benmärg.