Daklinza®(daclatasvir)

The long-awaited response in the treatment of hepatitis C. Daklinza® is a potent, pan-genotypic(in vitro) NS5A inhibitor with clinical efficacy in multiple genotypes.1,2

Daklinza® with sofosbuvir is an all-oral, interferon-free regimen that yields high SVR* rates in the vast majority of your patients, including those with high unmet needs such as advanced fibrosis, protease inhibitor (PI) failure, or genotype 3.1,2

References

  1. Sulkowski MS, Gardiner OF, Rodriguez-Torres M, et al. Oaclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 2014;370:211-221.
  2. Daklinza®daclatasvir Summary of Product Characteristics. Aug 2014
  3. Swain MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A Sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010; 139: 1593-1601

Daklinza® (daklatasvir) filmdragerade tabletter 30 och 60 mg.
Virushämmande medel, direkt verkande.
Indikation: Daklinza är avsett att användas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C-virusinfektion hos vuxna. Daklinza ska inte ges som monoterapi.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med läkemedel som är starka inducerare av CYP3A4 och P-gp, på grund av risken för lägre exponering och utebliven effekt av Daklinza.
Förpackningar: 60 mg och 30 mg: 28 filmdragerade tabletter per förpackning.
Ytterligare information: Daklinza är receptbelagt och förmånsberättigat*. För fullständig information, se www.fass.se. Baserad på produktresumé från januari 2016.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100, www.bms.se

* Daklinza subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F3 och F4 (enligt skattningsskala Metavir eller Batts och Ludwig). Subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F2, där övriga alternativ inte är lämpliga. Subventioneras för övriga genotyper, fibrosstadium F3 och F4, i de fall Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt. Subventioneras även för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.
Fibrosstadium fastställs med leverbiopsi eller en kombination av biomarkörer i blod, klinisk bild och leverelasticitetsmätning.
Subventioneras för behandling under 12 veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk bedömning behöver längre behandlingstid. Subventioneras vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.

Mode of Disease

Se MOD-filmen om hepatit C

Klicka här

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter inom virologi per epost.

Läs mer & anmäl dig

Senast uppdaterad:  2016-09-20Ansvarig:  Hans Palm