Eliquis logo

Om Eliquis®

Eliquis® (apixaban) är indicerat för: 

  • Profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), ålder ≥75 år, hypertoni, diabetes mellitus, symptomgivande hjärtsvikt (NYHA-klass ≥ II). (1) 

  • Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), och profylax av recidiverande DVT och LE hos vuxna (1)          

  • Profylax av venösa tromboemboliska händelser (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik (1)

För mer information, besök www.eliquis.se där du kan hitta produktfakta, patienthjälpmedel, filmer och mycket mer om Eliquis®.

Referens: 1) Produktresumé för Eliquis®

Eliquispatient

Vår patientsida

För dina Eliquis®-patienter finns sidan www.eliquispatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken till dina patienter!

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är vår satsning för att bidra till en bra kunskap hos patienter med tromboemboliska sjukdomar. Utbildningen är en e-learning för patienter och innehåller fakta och inspirerande utbildningsfilmer. blodproppsskolan.se