Länkar inom hjärta/kärl 

Eliquis®
www.eliquis.se

Blodproppsskolan
www.blodproppsskolan.se

Forskning

National Library of Medicine
www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Karolinska Institutets bibliotek
http://www.kib.ki.se/

Kongresser

European Society of Cardiology
http://www.escardio.org/  

Regulatory

Läkemedelsverkets webbplats
http://www.mpa.se/

EMEA
http://www.ema.europa.eu/

Socialstyrelsens webbplats
http://www.sos.se/

Patientorganisationer

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbunds webbplats
http://www.hjart-lung.se/

Hjärt-Lungfondens webbplats
http://www.hjart-lungfonden.se/

Övriga

American Heart Associations sida om hypertoni
http://hyper.ahajournals.org/

The Lancet
http://www.thelancet.com/

Svenska Läkaresällskapet
http://www.sls.se/

Sveriges Läkarförbund
http://www.slf.se/

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas
http://www.ssth.se/

 

Eliquispatient

Vår patientsida

För dina Eliquis®-patienter finns sidan www.eliquispatient.se, gå gärna in och läs mer om den information som ges där, eller varför inte tipsa om länken till dina patienter!

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är vår satsning för att bidra till en bra kunskap hos patienter med tromboemboliska sjukdomar. Utbildningen är en e-learning för patienter och innehåller fakta och inspirerande utbildningsfilmer. blodproppsskolan.se

Senast uppdaterad:  2013-11-13Ansvarig:  Björn Grindebratt