Våra sidor inom onkologi

Här på våra onkologisidor kan du hitta information om våra läkemedel inom immunonkologi, de utbildningar vi erbjuder samt beställa material. Se även yervoypatient.se för information till patient.


Nu Finns Opdivo

Bristol-Myers Squibb visar vägen inom immunonkologi

Vi är stolta över att vara det enda företaget som kan erbjuda två godkända immuncheckpoint-hämmare. Yervoy (ipilimumab) har visat totalöverlevnadsvisvinst vid avancerat melanom, både vid monoterapi och som kombinationsbehandling med Opdivo (nivolumab)1

Opdivo har visat överlevnadsvinst vid avancerat melanom, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och vid avancerad njurcellscancer2

Referenser:

  1. Yervoy Produktresumé
  2. Opdivo Produktresumé
Yervoy logo

Läs mer om YERVOY (på engelska)

1. Yervoy Produktresumé.

Opdivo (nivolumab)

Läs mer om OPDIVO

2. Opdivo Produktresumé.

YERVOY™

Fokus immunonkologi

Nyhetsbrev

Anmäl dig här

Onkologilänkar

Senast uppdaterad:  2016-09-19Ansvarig:  Christer Thomasson