Våra sidor inom onkologi

Här på våra onkologisidor kan du hitta information om våra läkemedel inom immunonkologi, de utbildningar vi erbjuder samt beställa material.


Nu Finns Opdivo

Bristol-Myers Squibb visar vägen inom immunonkologi

Vi är stolta över att vara det enda företaget som kan erbjuda två godkända immuncheckpoint-hämmare. Yervoy (ipilimumab) har visat totalöverlevnadsvisvinst vid avancerat melanom, både vid monoterapi och som kombinationsbehandling med Opdivo (nivolumab)1

Opdivo har visat överlevnadsvinst vid avancerat melanom, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och vid avancerad njurcellscancer2

Referenser:

  1. Yervoy Produktresumé
  2. Opdivo Produktresumé
Yervoy logo


1. Yervoy Produktresumé.

Opdivo (nivolumab)

Läs mer om OPDIVO

2. Opdivo Produktresumé.

YERVOY™

Fokus immunonkologi

Nyhetsbrev

Anmäl dig här