Materialbeställning

Här kan du beställa material som du har nytta av vid behandling med våra läkemedel OPDIVO och YERVOY.

OPDIVO® (nivolumab) + YERVOY (ipilimumab)

Riskminimeringsmaterial

OPDIVO® - Hanteringsguide för immunrelaterade biverkningar

Broschyren innehåller viktig information om hantering av immunrelaterade biverkningar med Opdivo®.

Ladda ner som PDF

OPDIVO® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal och de läkare som är involverade i behandlingen, inte bara ansvarig onkolog.

Ladda ner som PDF

YERVOY - hanteringsguide

Broschyren innehåller information om hantering av immunrelaterade biverkningar, dosering och interaktioner mellan läkemedel.

Ladda ner som PDF

Vanliga frågor om YERVOY

Broschyren innehåller information om vilka patienter som kan behandlas, möjliga biverkningar som det är viktigt att informera patienten om samt hur dessa ska behandlas.

Ladda ner som PDF

YERVOY - Patientkort

Kortet innehåller kortfattad information om behandlingen och hur immunrelaterade biverkningar ska hanteras.

Ladda ner som PDF

Till vårdpersonal

Doseringsguide - OPDIVO® i kombination med YERVOY

Denna broschyr innehåller doseringsanvisningar till hur OPDIVO® skall tas i kombination med YERVOY


Ladda ner som PDF

Till patient

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO® i kombination med YERVOY

I denna broschyr får patienten veta mer om läkemedlet, varför det valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Ladda ner som PDF

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO®

I denna broschyr får patienten veta mer om läkemedlet, varför det valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Ladda ner som PDF

Patientbroschyr - Din guide till YERVOY

I denna broschyr får patienten veta mer om läkemedlet, varför det valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapporterar alla symtom.

Ladda ner som PDF

YERVOY - Behandlingsdagbok

Behandlingsdagbok för att patienten skall kunna registrera biverkningar under behandlingen med Yervoy™.

Ladda ner som PDF

YERVOY™

Fokus immunonkologi

Nyhetsbrev

Anmäl dig här