Terapiinriktad utbildning

Bristol-Myers Squibb ser att vi gemensamt måste bygga upp kunskap om immunterapi över specialistgränserna. Vi som företag bidrar gärna med vår kunskap om de nya behandlingsformerna. Vi ser också mycket positivt på samverkan med vården när det gäller att använda våra läkemedel på rätt sätt för att uppnå största möjliga patientnytta. Nedan hittar du information om de terapiinriktade utbildningar vi bjuder in till BMS IO Webinar och Focus Cancer MM.

Inbjudan till dessa utbildningar har skickats per post till berörda verksamhetschefer

 

BMS IO Webinar

Mer information »

NY TERAPIINRIKTAD UTBILDNING
FOKUS CANCER - MALIGNT MELANOM

INTERAKTIV UTBILDNING DÄR PATIENTFALL STÅR I CENTRUM FÖR GRUPPDISKUSSIONER UNDER LEDNING AV ERFARNA HANDLEDARE

Mer information »